Privacyverklaring

Wet en regelgeving

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u een afspraak maakt voor een behandeling noteren wij uw naam en telefoonnummer.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • De afspraak te kunnen inplannen
  • U te kunnen bellen wanneer er een wijziging in de agenda is.
  • Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen en om u te informeren over onze activiteiten en/of aanbiedingen.

Wijzigingen

De tekst van deze privacy verklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Waar nodig passen wij de privacy verklaring door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

Doeleinden van het verzamelen van de persoonsgegevens

Schoonheidssalon Marlies verzamelt bovengenoemde gegevens. Wij gebruiken persoonsgegevens niet anders dan wij met u hebben afgesproken.  De afspraken betreffen het verwerken van persoonsgegevens:

  • Voor de totstandkoming van een afspraak voor een behandeling.
  • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.  Deze privacy verklaring is van toepassing op onze webpagina’s. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van Cookies op de website

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens (via onze website) ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Verwijderen van Cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

Aan wie worden gegevens verstrekt

Uw gegevens die u aan ons heeft verstrekt blijven op de server van Schoonheidssalon Marlies.   Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en/of klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Marlies Snelders eventueel via het contactformulier van deze website.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacystatement vinden. Deze privacy verklaring is opgesteld op 1 maart 2018.